Hoa chia buồn MS-02

Hoa chia buồn MS-02

Trong cuộc sống chúng ta mất bất cứ thứ gì chúng ta cũng có thể có lại được , nhưng khi chúng ta mất vĩnh viễn một người thân hay một người bạn chúng ta không bao giờ tìm lại được.

Kệ Hoa chia buồn MS-02 được kết từ hoa lan, hoa hồng và các phụ liệu khác sẽ thay mặt bạn đưa tiễn họ và chia sẻ cùng gia đình họ.

Kệ Hoa chia buồn MS-02 gồm:
Hoa hồng tím
Hoa cát tường tím
– Hoa cúc trắng
Hoa lan
– Hoa lá phụ