Hoa chia buồn MS-04

Hoa chia buồn MS-04

Trong thời khắc âm dương chia làm đôi ngã, ai ai cũng xót thương người đã khuất. Hoa chia buồn MS-04 như một lời tiễn biệt sau cuối, gửi trọn tình cảm người ở lại theo chân người đi về miền an lạc.

Hoa chia buồn MS-04 được thiết kế từ:
– Hoa ly trắng
Hoa đồng tiền trắng
– Hoa cúc trắng
Hoa lan mokara tím
Hoa hồng tím
Hoa đồng tiền tím
– Hoa lá phụ