Hoa chia buồn MS-07

Hoa chia buồn MS-07

Trong cuộc sống chúng ta mất bất cứ thứ gì chúng ta cũng có thể có lại được , nhưng khi chúng ta mất vĩnh viễn một người thân hay một người bạn chúng ta không bao giờ tìm lại được.

Hoa chia buồn MS-07 gồm:
– Hoa ly trắng
Hoa lan trắng
Hoa cát tường trắng
Hoa cát tường tím
Hoa cẩm chướng tím
– Lá môn xanh
– Hoa lá phụ