Hoa tình yêu 4

Hoa tình yêu 4

Hoa tình yêu 4 gồm:
– 25 hoa Hồng Đỏ
– Hoa mimi

Thời gian trôi qua, thời gian có thể thay đổi con người và vạn vật. Cùng với một vài điều bất tử, tình yêu thật sự luôn tồn tại và sống mãi trong tâm hồn chúng ta. Đó là điều kỳ diệu.