Từ khóa: hoa bách hợp đẹp

Ý nghĩa loài hoa bách hợp

Ý nghĩa loài hoa bách hợp

Trong tiếng việt ta, “bách hợp” có nghĩa là trăm sự hòa hợp. Chính bởi vậy nên người ta thường chọn hoa bách hợp để mong muốn mọi điều tốt lành đến với người nhận hoa. Ở Việt Nam ta,