Từ khóa: Loài hoa lan nhỏ nhất thế giới

Phát hiện loài hoa lan nhỏ nhất thế giới

Phát hiện loài hoa lan nhỏ nhất thế giới

Nhà nghiên cứu Carlos Eduardo de Siqueira là người đã tìm thấy loài hoa lan này mọc trên một nhánh cây trong nhà kính của khoa thực vật của trường. Loài hoa tí hon này ban đầu bị nhầm tưởng