Từ khóa: nghiên cứu khoa học

Phát hiện loài lan 70 năm mới nở một lần

Phát hiện loài lan 70 năm mới nở một lần

Loài lan có tên khoa học là Cephalanthera Rubra bất ngờ trổ chùm hoa duy nhất màu tím. Loài hoa lan ít nở nhất nước Anh vừa trổ bông sau 70 năm chờ đợi. Nó mở ra cơ hội nhân