Từ khóa: ý nghĩa hoa bất tử

Ý nghĩa, nguồn gốc loài hoa bất tử

Ý nghĩa, nguồn gốc loài hoa bất tử

Hoa bất tử có nguồn gốc ở Úc, được gây trồng rộng rãi ở các tỉnh miền Bắc và vùng núi cao miền Nam. Cây Bất tử còn có tên như Bất tuyệt hay Cúc bất tử; Immortelle, Strawflower, Paper